Thanh T nhôm

Giá: Liên hệ

Tên SP: Thanh T 60×80 STĐ

KT: Thanh T nhôm STĐ, dày 2mm, kích thước 60x80mm