Đồng hồ chênh áp phòng

Giá: Liên hệ

Đồng hồ chênh áp phòng:

Thông số kỹ thuật: Thang đo 0-60Pa dùng để do chênh áp các phòng hoặc giữa phòng với khí quyển trong phòng sạch.