Miếng bo góc ngoài

Giá: Liên hệ

Tên SP: Miếng bo góc ngoài STĐ

KT: Miếng bo góc ngoài STĐ dày 1mm