Miếng bo góc trong

Giá: Liên hệ

Tên SP: Miếng bo góc trong STĐ

KT: Miếng bo góc trong STĐ dày 0.8mm